• Fully Automated Storage System
  • Semi-automated Storage System
  • About Us

Về chúng tôi

Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Lưu trữ Nam Kinh Huade được thành lập vào năm 1993. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp hàng đầu và sớm nhất tập trung vào thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống lưu trữ tự động và hệ thống kệ lưu trữ.

Năm 2009, HUADE xây dựng nhà máy mới rộng hơn 66.000m2 tại Công viên Khoa học Giang Ninh Nam Kinh. Có 5 nhà máy chuyên nghiệp và hơn 200 bộ thiết bị và dụng cụ.