Hệ thống lưu trữ bán tự động

  • Shuttle Racking System

    Hệ thống xếp hàng đưa đón

    Hệ thống giá đỡ tàu con thoi là một hệ thống lưu trữ mật độ cao sử dụng các tàu con thoi để tự động vận chuyển các pallet đã tải trên đường ray trong giá đỡ.
  • Electric Mobile Racking System

    Hệ thống giá đỡ di động điện

    Hệ thống giá kệ di động điện là một hệ thống mật độ cao để tối ưu hóa không gian trong nhà kho, nơi các giá đỡ được đặt trên khung di động được dẫn hướng qua các đường ray trên sàn, mặc dù cấu hình nâng cao có thể hoạt động mà không cần đường ray.